NL EN

Het aandeel

Aandelenkapitaal

Er staan 43.039.938 gewone aandelen A Van Lanschot Kempen N.V. uit. Deze gewone aandelen A worden voor meer dan 99,9% gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de “Stichting”), die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De Stichting geeft te allen tijde een volmacht aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen.

Mededelingen

Aandeelhouders

In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten. De getoonde belangen zijn berekend op basis van op de genoemde data gemelde aantallen en het aantal uitstaande gewone aandelen A.

Aandeelhouder Meldingsdatum Belang
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 24/05/2013 97,30%

 

Certificaathouder Meldingsdatum Belang
Romij BV 31/03/2022 10,05%
LDDM Holding BV 03/06/2014 9,76%
Janus Henderson Group Plc 17/10/2016 5,60%
FMR LLC 07/07/2016 4,99%
MVDP N.V. 05/04/2023 3,90%
J.B. Meulman 15/09/2021 3,02%


Een melding wordt gedaan als een drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden. Het is daardoor mogelijk dat het huidige belang van een aandeel- of certificaathouder afwijkt van het belang op de meldingsdatum. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt per 31 december 2016 meer dan 99,99% van de gewone aandelen A.

Dividend

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Dividend over 2022

Tijdens de algemene vergadering van 25 mei 2023 is ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 1,75 per gewoon aandeel A.

De betreffende data zijn als volgt:

  • Ex–dividendnotering: 29 mei 2023
  • Record date: 30 mei 2023
  • Ter beschikkingstelling dividend: 6 juni 2023

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen NV in Amsterdam.

Analistencoverage

Deze sell-side analisten volgen het aandeel Van Lanschot Kempen.

ABN AMRO – ODDO BHF

Cor Kluis 
cor.kluis@aa-ob.com
+31 (0)20 383 77 28

ING

Jason Kalamboussis
jason.kalamboussis@ing.com
+32 (0) 2 557 1695

Kepler Cheuvreux

Benoit Pétrarque
bpetrarque@keplercheuvreux.com
+31 (0)20 563 23 82

 

Inkoopprogramma's aandelen

Van Lanschot Kempen voert inkoopprogramma's van aandelen uit. De inkoopprogramma's worden uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Lees meer

Informatie voor certificaathouders

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A (“Stichting Administratiekantoor”), die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam stock market. In lijn met de Corporate Governance Code verleent de Stichting Administratiekantoor bij iedere algemene vergadering van Van Lanschot Kempen stemvolmacht aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwonen of door een derde worden vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal aandelen waarvoor hij certificaten houdt.

Informatie over aandeelhoudersvergaderingen

Publicaties en kennisgevingen van de Stichting Administratiekantoor

Statuten en administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor