NL EN

Historie

Onze geschiedenis gaat terug tot 1737. Lees hieronder meer over onze ontwikkeling door de eeuwen heen, van handelshuis tot wealth manager. 

1737: oprichting door Cornelis van Lanschot

Op 22 juli 1737 boekte Cornelis van Lanschot zijn eerste inkopen in zijn ‘Ontfangboek.’ Hiermee begint de geschiedenis van Van Lanschot als handelsfirma. Cornelis van Lanschot (1711-1789) specialiseerde zich in de handel in met name koloniale waren, die hij inkocht op veilingen en via handelsrelaties in Holland en Zeeland. Hij verkocht deze waren vervolgens in ’s- Hertogenbosch en omstreken.  

1737–1873: de handel in koloniale waren

De handelsfirma Van Lanschot was actief in de aan- en verkoop van koloniale goederen, waarvan een deel geproduceerd werd met slavenarbeid. Onderzoekers van de Universiteit van Leiden concluderen in een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit 2022 dat sprake was van indirecte betrokkenheid: het handelshuis kocht koloniale waren in op veilingen en via zakenrelaties in Holland en Zeeland en verkocht die vervolgens in ‘s-Hertogenbosch en omstreken. De firma bezat zelf geen plantages en was niet anderszins rechtstreeks betrokken bij slavernij. In het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden over het standpunt van de firmanten Van Lanschot over slavernij. Het lijkt uitgesloten dat zij geen weet hadden van het feit dat zij handelden in waren die deels met slavenarbeid, deels met andere vormen van koloniale onderdrukking werden geproduceerd. 

Lees hier het volledige onderzoek en de reactie van Van Lanschot Kempen. 

1799–1851: Firma F. van Lanschot en toevoeging kassiers- en bankzaken

In 1767 draagt Cornelis de firma over aan zijn zoon Godefridus van Lanschot, die de zaken voortzette. Na diens overlijden in 1799 neemt zijn zoon Franciscus van Lanschot de firma over en gaat deze verder als de Firma F. van Lanschot. Onder zijn leiding krijgen in de loop van de negentiende eeuw kassiers- en bankzaken een steeds grotere plaats naast de handelsactiviteiten.  

August van Lanschot neemt in 1851 samen met zijn broer de firma over van zijn vader en zet deze lijn voort.  

1744: ‘De Gulden Ketel’ aan de Markt in ’s-Hertogenbosch

Cornelis betrok in 1744 het pand ‘De Gulden Ketel’ aan de Markt in ’s-Hertogenbosch. Later werden de aangrenzende panden ‘De Hemel’ en ‘Het Lam’ hier bijgevoegd. Vanaf deze plek was de Firma F. van Lanschot actief, tot rond 1880, toen de Firma F. van Lanschot naar het pand aan de Hooge Steenweg verhuisde. 

Het wapen van de familie en de firma Van Lanschot

Het wapen zoals in de zeventiende eeuw al gebruikt door de familie Van Lanschot bevat drie groene bomen en een rode burcht. Dit is de basis voor de boom die ook nu nog voorkomt in het logo van Van Lanschot Kempen. De naam Van Lanschot is afgeleid van een langwerpig stuk land of ‘lang schot,’ gelegen bij Achtmaal onder Zundert in Brabant. 

Het Lanschotje

Na de vereniging met België en het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 moest een nieuwe regeling tot stand komen van het muntwezen. Omdat er vanaf 1816 een tekort was aan pasmunten, werd er gezocht naar een tijdelijke oplossing door buiten de overheid om zelf pasmuntjes in omloop te brengen. De Utrechtse kruidenier Bleijenstein kwam hier als eerste in ons land mee op de markt. Ook door Franciscus van Lanschot zou dit pasmuntje in omloop zijn gebracht. De volksmond sprak generaties lang over het zogenaamde Lanschotje, hoewel het archief hier niets over meldt. 

1881: Van handelshuis tot financiële instelling

Godefridus van Lanschot (1835 – 1907), Fried sr. genoemd, beëindigde rond 1881 de handelsactiviteiten. Vanaf dit moment legt Van Lanschot zich volledig toe op kassiers- en bankzaken en de handel in effecten. 

Het incassobedrijf en de effectenhandel vormden de ruggengraat van de firma. Hiernaast vond op bescheiden schaal kredietverlening plaats aan Brabantse handel en industrie. Bovendien hield Fried sr. zich bezig met het sluiten van hypotheken en het plaatsen van pandbrieven. Hij stimuleerde woningbouw en krotopruiming als commissaris van de Bossche Bouw Maatschappij. Ook was hij enige tijd lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 's-Hertogenbosch. 

Fried Jr. (1868-1935) & Karel (1869-1945) van Lanschot

Met ingang van 1 januari 1901 werden Fried van Lanschot Jr. (1868-1935) en zijn broer Karel van Lanschot (1869-1945) firmant. Samen leidden ze de firma door de beurscrisis van 1907. Vanaf 1909 volgde een opleving, die in 1913 overging in een lichte recessie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam het tot oprichting van nevenvestigingen van de firma. In Amersfoort, Driebergen, Zeist, Tegelen, Venlo, Oosterhout en Valkenswaard bestonden er op het einde van de Eerste Wereldoorlog vestigingen van F. van Lanschot's Bank. In de jaren twintig kwamen de firmanten op dit beleid terug.

Karel van Lanschot hield zich voornamelijk bezig met het incassobedrijf en het beheer van de wisselportefeuille. Hij werkte nauwgezet en zorgvuldig. Hij was de juiste man voor het verzekeren van de goede gang van zaken op het kantoor zelf. Broer Fried Jr. was als het ware de zakenman en trad met flair op naar buiten. Hij was de financier, belast met de kredietgeving. Hij won het vertrouwen van de relaties of aanstaande relaties en was ook in staat om hen vertrouwen te geven.

Jan van Lanschot (1900-1983)

'Mijnheer Jan', zoals het bankpersoneel Jan van Lanschot (1900-1983) intern noemde, trad op 1 januari 1928 aan als firmant van F. van Lanschot Bankiers, naast zijn vader en zijn oom Karel. Goed en wel ingewerkt, kreeg de jonge firmant de beurskrach van oktober 1929 te verwerken. In vergelijking met andere branches kwamen de Nederlandse banken de crisis in de jaren dertig redelijk goed door. De firma F. van Lanschot kende in 1932 bij een balanstelling van vijf miljoen gulden weinig problemen met liquiditeit. Een van de opmerkelijkste activiteiten van Jan van Lanschot in de crisisjaren was een reclamecampagne in de pers.

In de vier decennia dat Jan van Lanschot bankierde, ontwikkelde de bank zich van een plaatselijk en regionaal georiënteerd familiebedrijf tot een middelgrote bank, die zijn vleugels eerst landelijk uitsloeg en later ook over de grenzen. Jan van Lanschot werkte als bankier met een sterk ethische en filosofische inslag. Oosterse denkwijzen en de antroposofie lagen hem na aan het hart. Net als geschiedenis: die van zijn geboortestad en streek, en niet in het minst van de eigen familie en de bank. Een geordend bedrijfsarchief en het begin van een reeks publicaties over de firma waren dan ook mede aan hem te danken. In 1969 trok hij zich terug ten gunste van zijn zoon, Jan Cees van Lanschot.

"Twee eeuwen" advertentie

In 1937 begon Jan van Lanschot systematisch reclame te voeren in de pers.

Zijn vader Fried was tegen iedere vorm van reclame in de media: "Een dokter adverteert ook niet" was zijn mening. Zoon Jan wilde meer bekendheid geven aan de firma en cliënten aantrekken: "het publiek moet niet naar de bank, maar de bank moet naar het publiek".

Reclamecampagne na de Bevrijding

Tijdens de oorlogsjaren werd op initiatief van Jan van Lanschot het Psychologisch Laboratorium van professor Rutten ingeschakeld.

In de loop van 1943 kwam het 'Psycho-technisch rapport over de particuliere bank'. Veel aandacht werd besteed aan de manier waarop reclame gevoerd moest worden. Direct na de bevrijding van Zuid-Nederland voerde de firma een reclamecampagne.

Henri van Lanschot (1904-1978)

In juli 1945 nam Karel van Lanschot afscheid van de firma. Op 1 februari 1946 volgde mr. Henri van Lanschot (1904-1978) hem op. Net als zijn voorganger hield hij zich bezig met de goede gang van zaken op het kantoor in 's-Hertogenbosch.

Jan Cees van Lanschot (1929-1991)

Nadat Jan Cees van Lanschot (1929-1991) als firmant was toegetreden, werd hij benoemd tot directeur van het op 2 augustus 1954 geopende kantoor in Eindhoven. In 1959 volgde Tilburg. De draad uit het begin van de twintigste eeuw werd weer opgepakt en een netwerk van kantoren kwam tot stand. Tegen de jaren zestig was Jan Cees belast met de geldmarktzaken, de buitenlandse betrekkingen, de geaffilieerde banken Staal en Co. en Vermeer en Co. en de World Banking Corporation Ltd. Toen zijn vader Jan van Lanschot zich terugtrok, nam Jan Cees in 1969 de leiding van de firma over.

Willem van Lanschot (1914-2001)

Met de komst van Willem van Lanschot (1914-2001) waren drie takken van de 's-Hertogenbossche Van Lanschots vertegenwoordigd in de firma.

In de periode tot 1978 introduceerde hij samen met de andere firmanten een nieuwe financiële structuur met internationale aandeelhouders. Van 1978 tot 1984 was hij president-commissaris. Lees meer over Willem van Lanschot op Wikipedia.

Reclamefilms

In de jaren 60 en 70 verschenen verschillende reclames van Van Lanschot op tv, gemaakt door de Toonder Studio's. Bekijk deze reclames op ons YouTube kanaal. De animatie en het concept van de tweede reclame is van animator Börge Ring. Het derde filmpje is vermoedelijk van Börge Ring of van zijn collega Bjørn Frank Jensen. Mogelijk was Harrie Geelen verantwoordelijk voor het schrijven van de live action spots.

Meer over de Toonder Studio's vindt u in het boek 'De Toonder Animatiefilms' van Jan-Willem de Vries, op www.toondercompagnie.nl.

Jan Cees van Lanschot, voorzitter Raad van Bestuur

Na de omvorming van de bank tot een naamloze vennootschap in 1978 was er voortaan sprake van een Raad van Bestuur. Jan Cees van Lanschot werd de eerste bestuursvoorzitter. Het bestuur bestond verder uit o.a. mr. drs. C.L.M. de Quay, dr L.J.C.M. Le Blanc, M.C.A. Klinkenbergh, Maarten van Lanschot, A.C. van Herpen en H.J. Baeten.

Van Lanschot België

Op 1 juli 1991 opende Van Lanschot in Antwerpen aan de Jan van Rijswijcklaan 4 de eerste vestiging op Belgisch grondgebied. In 1995 werd ook een vestiging operationeel in Turnhout, in 1996 in Lanaken en in 1997 in Gent. Maak kennis met Van Lanschot in België op www.vanlanschot.be.

Van Lanschot Zwitserland

In 1995 gaf Van Lanschot verder handen en voeten aan de strategie om haar doelgroep ook over de grenzen te kunnen bedienen. Zij ging haar vermogende particuliere klanten achterna en opende een kantoor in het Zwitserse Zürich. In 1996 volgde een kantoor in Genève (foto). Maak kennis met Van Lanschot in Zwitserland op www.vanlanschot.ch.

Van Lanschot naar de beurs

Op 11 juni 1999 maakte Van Lanschot bekend op korte termijn een beursnotering aan de AEX te willen verkrijgen. Met de beursgang beoogde Van Lanschot verbetering van de toegang tot de kapitaalmarkt en vergroting van de naamsbekendheid. Daarnaast wilde Van Lanschot door verbreding van de aandeelhoudersbasis haar zelfstandige en onafhankelijke positie benadrukken. De beursgang vormde tevens het sluitstuk van de verandering van de aandeelhoudersstructuur die in 1994 plaatsvond.

CenE Bankiers

Na overeenstemming te hebben bereikt met ING Groep NV, tekende Van Lanschot op 27 september 2004 de koopovereenkomst voor de overname van CenE Bankiers. Met CenE Bankiers versterkte Van Lanschot haar positie als bank voor de vermogende particulier en het (familie)bedrijf.

Negende generatie Van Lanschot

Godfried van Lanschot (1964) werd op 10 mei 2006 benoemd tot commissaris. Hij is een van de zonen van Jan Cees van Lanschot, die de bank vele jaren heeft geleid en in 1991 overleed. Godfried van Lanschot was geruime tijd werkzaam in het bankwezen en actief als private investor. Met zijn benoeming in de Raad van Commissarissen kreeg de negende generatie Van Lanschot een directe betrokkenheid bij Van Lanschot Bankiers.

Kempen & Co

Van Lanschot nam op 2 januari 2007 Kempen & Co over om de positie voor de doelgroepen vermogende particulieren, institutionele beleggers, ondernemingen en ondernemers verder te versterken. 

 

Evi van Lanschot

In 2013 lanceert Van Lanschot haar online spaar- en beleggingscoach Evi van Lanschot. Behoud en opbouw van vermogen is namelijk niet alleen relevant voor particulieren die al vermogend zijn. Evi van Lanschot is er ook voor starters op de vermogensmarkt. www.evivanlanschot.nl

Staalbankiers

In 2016 nam Van Lanschot de private banking-activiteiten van Staalbankiers over. De overname stelt ons in staat ons beheerd vermogen te vergroten en een nog groter aantal klanten te gaan bedienen. Staalbankiers heeft een sterke positie in haar marktgebieden. De professionals en specialisten van Staalbankiers ondersteunen vermogende particulieren, ondernemers, professionals, verenigingen en stichtingen, hetgeen nauw aansluit bij de klantgroepen van Van Lanschot.

Van Lanschot Kempen NV

Op 18 mei 2017 keuren de aandeelhouders de naamswijziging van Van Lanschot NV in Van Lanschot Kempen NV goed. De statuten worden aangepast. Op 30 juni 2017 opent bestuursvoorzitter Karl Guha de beurs met een gongslag ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe naam, het nieuwe merk en het nieuwe tickersymbool VLK.

UBS in Nederland

In 2017 nam Van Lanschot Kempen de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland over. Met deze acquisitie zetten we een belangrijke stap in onze positionering aan de bovenkant van de markt voor wealth management. De combinatie van ons aanbod en de activiteiten van UBS resulteert in een sterke en onderscheidende propositie voor family offices, verenigingen en stichtingen en zeer vermogende particulieren.

Hof Hoorneman Bankiers

Van Lanschot Kempen heeft begin 2021 de overname van Hof Hoorneman Bankiers afgerond, een volgende stap in de uitvoering van haar groeistrategie. Hof Hoorneman Bankiers is een Nederlandse wealth manager met ongeveer € 2,0 miljard client assets. Haar kernactiviteiten omvatten private banking, online vermogensbeheer en settlement only-diensten. 

Partnerschip met Mercier Vanderlinden

In 2021 hebben Van Lanschot Kempen en de toonaangevende, onafhankelijke wealth manager Mercier Vanderlinden hun krachten gebundeld op de Belgische wealth management markt. Zij vullen elkaar goed aan op het gebied van klantenportefeuille en -netwerk, productaanbod en geografische spreiding.