NL EN

Duurzaamheid

Waarde creëren voor de lange termijn - financieel en niet-financieel - voor al onze stakeholders

Ondernemend duurzaam

Ondernemende mensen zijn daadkrachtig. Sinds het begin van ons bestaan, bijna drie eeuwen geleden, denken wij in oplossingen en mogelijkheden. Het is een essentiële mentaliteit voor de fundamentele veranderingen in deze tijd, zoals de energie- en de voedseltransitie.

Wij helpen klanten door deze veranderingen heen te navigeren met alle kennis en ervaring die wij in huis hebben. Duurzaamheid zien wij als onze verantwoordelijkheid en als een kans om voor onze klanten en maatschappij positieve impact en rendement te realiseren over langere termijn.

Om tempo te blijven houden, voeren wij een pro-actieve dialoog met onze klanten en de ondernemingen waarin wij investeren. Samen stellen wij duurzame doelstellingen vast en werken wij aan de realisatie daarvan, voor ons en voor toekomstige generaties.

Dit vraagt om actief luisteren, persoonlijke aandacht, creatief denken, slagkracht en het ontwikkelen van actieve, hechte en langdurige relaties met onze klanten. Wij doen dit met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en gespecialiseerde kennis gebruiken voor het co-creëren van nieuwe producten en oplossingen.

Wij zijn in staat in sterk veranderende tijden initiatief en daadkracht te tonen, markten en maatschappelijke ontwikkelingen aan te voelen en kansen te benutten zodat het kapitaal dat klanten ons toevertrouwen op een duurzame manier groeit. Wij zijn ondernemend duurzaam.

Onze purpose

In dit document leest u waarom duurzaamheid een integraal onderdeel is van alles wat we doen en hoe wij hieraan bijdragen.

Onze purpose

Focusthema’s

We richten ons op thema’s waar we het best zijn toegerust om een zinvolle bijdrage te leveren.

  • Klimaat en biodiversiteit: ons milieu helpen sneller te herstellen door bij te dragen aan energietransitie en biodiversiteit
  • Slimme en circulaire economie: de bedrijven waarin we investeren helpen bij te dragen aan een slimme, circulaire en inclusieve economie
  • Langer gezonder leven: onze klanten en de samenleving helpen om langer en gezonder te levenTransities

Onze duurzaamheidsthema’s koppelen we aan drie transities: energie, voedsel en materialen. Hierover leest u meer in de white paper.

White paper: Navigating through transitions

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Met het oog op een verduurzaming van de wereld in 2030 hebben de Verenigde Naties eind 2015 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Deze Sustainable Development Goals (SDG's) omvatten tal van thema's zoals armoede, honger, werk, klimaatverandering en gezondheidszorg. Van Lanschot Kempen ondersteunt deze duurzaamheidsdoelen. Wij hebben zes SDG’s gekozen waar wij specifiek aan bijdragen via onze focusthema's.

Klimaat en biodiversiteitSlimme en circulaire economieLanger gezonder leven

Organisatie rondom duurzaamheid

Het realiseren van onze duurzaamheidsambities is een van onze strategische prioriteiten. Binnen Van Lanschot Kempen is de governancestructuur daarom vormgegeven door een Sustainability Board met een aantal subcomités. Doel is onze duurzaamheidsambities breed in de organisatie uit te rollen. Het Sustainablity Centre heeft daarin de aanjagende en coördinerende functie.

Verder lezen

Hoe creëren we waarde voor onze stakeholders?

Met onze belanghebbenden onderhouden we voortdurend de dialoog.

Over onze organisatie, bancaire activiteiten, inkoopbeleid en lidmaatschappen.

De EU heeft een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooit. Lees hier onze aanpak.

Lees onze (jaar)verslagen en beoordelingen door externe partijen.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.