NL EN

Over ons

Wij zijn een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager die zich richt op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken.

Onafhankelijk en gespecialiseerd wealth management

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager. Wij zijn een private bank, investment manager en investment bank ineen. Wij beheren, investeren en adviseren; met als doel het behoud en de opbouw van het vermogen op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. 

Met onze focus op de lange termijn en jarenlange expertise, helpen we onze klanten te navigeren door de onvermijdelijke transities van onze tijd om zo waarde te creëren, zowel financieel als niet-financieel.  

Onze gedeelde waarden - persoonlijk, gespecialiseerd, ondernemend en daadkrachtig - zijn ons kompas, dat ons helpt om keuzes te maken en koers te houden op ons doel. Deze waarden bepalen hoe wij samenwerken, wat onze klanten en andere belanghebbenden van ons mogen verwachten en welke verwachtingen wij van elkaar mogen hebben. 

We zijn de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland, opgericht in 1737 in ‘s-Hertogenbosch. 

Jaarverslag 2022

In dit verslag bieden we onze aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van onze prestaties en onze toegevoegde waarde als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager.

Lees het jaarverslag 2022

Meer over ons

Samenstelling en werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Toepassing van de Corporate Governance Code, statuten en interne regelingen en de Code Banken.

Wij zijn een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager, gericht op het behoud en de opbouw van vermogen.

Onze historie

Cornelis van Lanschot legde in 1737 in 's-Hertogenbosch het fundament voor de huidige beursgenoteerde wealth manager. Arines Kempen stond in 1903 aan de wieg van Kempen & Co. Van Lanschot Kempen is hiermee het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland.

Meer over onze historie

 

Kunstcollectie

Voor Van Lanschot Kempen is kunst een vanzelfsprekend onderdeel van onze positionering als wealth manager en als merk. Al sinds de oprichting siert onze eigen collectie de kantoren. De schilderijen, tekeningen, beelden en andere kunstuitingen maken de vertrekken waarin wij onze klanten ontvangen en waarin wij werken inspirerend en bijzonder. Daarnaast is de ondersteuning van kunst, kunstenaars en musea voor ons een manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van het culturele erfgoed in Nederland. Daarmee zit kunst in ons DNA. Een rijke traditie sinds 1737.

Meer over kunst

Sponsoring

Wij geloven dat rijkdom meer is dan geld. Als wealth manager willen we maatschappelijke waarde creëren en oog hebben voor volgende generaties. Vanuit die filosofie is onze keuze om ons al sinds 1737 te verbinden aan kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, een logische.

Van Lanschot Kempen is de trotse sponsor van het Van Gogh Museum en het Concertgebouw in Amsterdam.

Meer over sponsoring