NL EN

Stakeholders

Van Lanschot Kempen is in continue dialoog met haar belanghebbenden. Een onderdeel van de dialoog is ons jaarlijkse stakeholderevent, waarvan u hieronder de verslagen kunt lezen. Andere voorbeelden van interactie met onze stakeholders zijn klantgesprekken, klantsurveys, gesprekken met aandeelhouders, werkvergaderingen, gesprekken met accountants en overleg met toezichthouders als DNB en AFM.

De dialoog met onze stakeholders is een belangrijke drijfveer in ons duurzaamheidsbeleid, omdat we pas echt rekening kunnen houden met de belangen van onze stakeholders als we weten wat die belangen zijn en wat onze stakeholders van ons verwachten.

Onze dialoog met stakeholders is ook opgenomen in onze strategie, en in de Bankiersbelofte die alle medewerkers van Van Lanschot Kempen sinds begin 2015 ondertekenen.

Stakeholderevents

2022: transitiedenken op de lange termijn

Op 24 november 2022 vond de twaalfde stakeholderdialoog plaats. Klanten, medewerkers, aandeelhouders, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders kwamen samen op ons kantoor in Amsterdam. Het gesprek borduurde voort op het transitie-denken dat we in onze stakeholderdialoog in 2021 hebben besproken. Hoe kunnen we navigeren door de grote transities van dit decennium, zoals de energie- en de voedseltransitie?

2021: vooruitkijken naar 2030

Voor onze elfde stakeholderdialoog kwamen we in december 2021 virtueel samen. De dialoog stond in het teken van vooruitkijken naar 2030. 

2020: klimaat

In 2020 was het thema 'Klimaat'. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 kozen we ook toen voor een digitale bijeenkomst. Deze stakeholdermeeting kunt u hieronder terugkijken (Engelstalig).

Materialiteitsmatrix

Om te toetsen welke onderwerpen materieel zijn voor onze stakeholders, houden we elke twee jaar een enquête. De uitkomsten geven we weer in een materialiteitsmatrix. Hieruit blijkt dat van de in totaal twintig relevante onderwerpen, tien als materieel worden geïdentificeerd en ook voor Van Lanschot Kempen van significant belang zijn.

Over deze tien meest materiële onderwerpen verschaffen we extra informatie in onze rapportages. Ook hebben we over deze tien onderwerpen financiële en niet-financiële doelstellingen in de vorm van ‘Key Performance Indicators’ (KPI's) gedefinieerd. Deze KPI’s verankeren het duurzaamheidsbeleid stevig en maken de voortgang en resultaten meetbaar. Dit is naast de reguliere informatie over alle twintig onderwerpen.

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Materialiteitsmatrix Van Lanschot Kempen

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.