NL EN

Van Lanschot Kempen publiceert onderzoek naar betrokkenheid bij slavernij

De geschiedenis van Van Lanschot Kempen begon in 1737, toen de firma Van Lanschot vanuit 's Hertogenbosch actief werd als handelshuis in met name koloniale waren. Uit onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat een deel van deze goederen werd geproduceerd met slavenarbeid. Het handelshuis kocht deze in op veilingen en via zakenrelaties in Holland en Zeeland en verkocht ze vervolgens in 's Hertogenbosch en omliggende gebieden. Volgens het onderzoek waren de rechtsvoorgangers van Van Lanschot Kempen op deze manier indirect betrokken bij slavernij.

Het onderzoek

In de zomer van 2022 heeft Van Lanschot Kempen opdracht gegeven tot een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van haar rechtsvoorgangers bij de slavernij. Dr. Karwan Fatah-Black en prof. em. dr. Gert Oostindie van de Universiteit Leiden  onderzochten daarop de periode 1737-1863/1873, van de oprichting van het handelshuis Van Lanschot tot de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën.

Op basis van het vooronderzoek dat zij uitvoerden, concluderen zij: ‘Van Lanschot speelde als handelsfirma in Den Bosch een significante rol in de distributie van koloniale waren, inclusief met slavenarbeid geproduceerde goederen. De firma was indirect betrokken bij slavernij door goederen te verhandelen die met slavenarbeid waren geproduceerd.’

Vervolgonderzoek zou mogelijk zijn, maar levert naar verwachting van de onderzoekers geen wezenlijk andere gezichtspunten op.

Download

Onderzoeksrapport - Van Lanschot Kempen: Onderzoek naar het slavernijverleden (pdf)

Vervolgstappen

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: ‘Het is voor ons belangrijk dat wij met dit onderzoek een helder beeld hebben van dit deel van onze geschiedenis. Wij realiseren ons dat het verleden doorleeft in het heden en betreuren de rol die Van Lanschot als handelshuis vervulde in een economie die – in die tijd - mede gebaseerd was op kolonialisme en slavernij. De gevolgen daarvan werken nog altijd door in de samenleving.

Wij hebben over de uitkomsten van het onderzoek en de te nemen vervolgstappen gesproken met collega’s binnen Van Lanschot Kempen. Uit dat gesprek kwam een duidelijke wens naar voren om het besef van het verleden om te zetten in concrete en betekenisvolle acties in het heden en de toekomst, gericht op meer inclusie, diversiteit en kansengelijkheid. Daarbij richten we ons op onze eigen organisatie, de ondernemingen waarin wij beleggen en de samenleving waarvan wij deel uitmaken. In dialoog met collega’s, onze klanten en andere stakeholders geven we hier in de komende periode verder invulling aan.’

Meer informatie

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com